Pravila privatnosti

Zaštita privatnosti podataka

Web. shop.stridon mrežna je stranica u vlasništvu tvrtke Stridon promet d. o. o. U svom poslovanju, koje uključuje i ovu mrežnu stranicu Stridon promet d. o. o.  pridržava se zakonskih propisa koji osiguravaju zaštitu  privatnosti. Molimo vas da prije registracije pročitate ovaj tekst te se upoznate s podacima i informacijama koji se prikupljaju putem ove stranice te kako se njima služi. Pristupanjem stranici i njezinim korištenjem  potvrđujete da ste upoznati sa zaštitom privatnosti te načinima korištenja prikupljenih podataka, da ih razumijete te se s njima slažete.

Stridon promet d. o. o. može revidirati korake zaštite privatnosti bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posjećujte ovu stranicu kako biste pregledali uvjete zaštite privatnosti koji trenutačno vrijede, jer su oni za vas obvezujući. Promjene stupaju na snagu danom objavljivanja na ovoj mrežnoj stranici pod naslovom Zaštita privatnosti.

Kako bismo uspješno obradili vašu narudžbu web.shop.stridon od vas prikuplja sljedeće informacije: vaše ime i prezime, adresu, te  podatke za kontakt, e-adresu i broj telefona. Ovisno o odabranom načinu plaćanja mogu varirati i dodatne potrebne informacije.Za izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti potreban nam je i OIB. Uz pomoć prikupljenih podataka u mogućnosti smo  isporučiti vam željene artikle, kao i obavijestiti vas o trenutačnom statusu vaše narudžbe.

Stridon promet d. o. o. obvezuje se čuvati privatnost svih svojih kupaca.

Stridon promet d. o. o.  prikuplja isključivo podatke koji su nužni te su osnova za uspješno poslovanje.  Svi podaci o kupcima/korisnicima  strogo se čuvaju i dostupni su isključivo zaposlenicima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposlenici u Stridon prometu d. o. o. odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Obvezujemo se  prikupljene podatke ne koristiti ni u koje druge svrhe, niti ih prosljeđivati  trećim licima.

Osnovni konteksti u kojima se izvodi obrada:

 • Središnja baza kupaca
 • Dostava proizvoda naručenih u internetskoj trgovini
 • Korisnička podrška
 • Registracija i otvaranje profila u internetskoj trgovini

Središnja baza kupaca

Vaše osobne podatke pohranjujemo u našoj središnjoj bazi kada postavite neki upit ili sklopite ugovor (kupnja). Ovisno o vrsti zahtjeva ili ugovora, radi se o sljedećim podacima:

 • ime i prezime
 • adresa
 • OIB(za izdavanje R1)
 • e-adresa
 • broj telefona / faksa
 • roba / usluga

Za sklapanje ugovora potrebni su minimalno vaše ime, prezime i adresa, kako bismo vas mogli identificirati. Za izdavanje R1 računa obrtnicima i nositeljima samostalne djelatnosti potreban nam je OIB. Svi navedeni podaci prikupljaju se kao nužni te bez njih nije moguće sklapanje i ispunjenje ugovora te izvršenje vaših zahtjeva. Središnja baza kupaca dostupna je po potrebi našim zaposlenicima u  prodajnom centru, internetskoj trgovini i korisničkoj podršci, kako bismo vam pružili gore navedene usluge i podršku. 

Dostava proizvoda naručenih u internetskoj trgovini

Osobne podatke osobe za kontakt za isporuku, tj. ime i prezime, adresu isporuke i broj telefona, koje smo dobili od vas potvrdom narudžbe, prosljeđujemo našoj  logistici kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbe i dostavili ih na adresu prema vašem zahtjevu. 

U zakonski dopuštenim okvirima i ovisno o vrsti obrade, vaše podatke dostavljamo sljedećim partnerima:

 • pružateljima IT usluga u okviru podrške i održavanja softvera
 • pružateljima usluga naplate i banke

Prava ispitanika

Vezano za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, dužni smo vam osigurati:

 • pravo na pristup
 • pravo na ispravak
 • pravo na brisanje („pravo na zaborav”)
 • pravo na ograničenje obrade
 • pravo na prenosivost podataka
 • pravo na prigovor

Pravo na pristup

Imate pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, informacije o vašim pravima i izvorima podataka ako nisu prikupljeni od vas.


Kad je to moguće, možete dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju

Pravo na ispravak

Imate pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose, a koji smo dužni provesti bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Imate pravo ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, osim ako su podaci nužni za nastavak obrade, o čemu ćemo vas detaljno informirati ako takve obveze postoje.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako osporavate točnost; ako obrada nije zakonita, a protivite se brisanju; ako ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, a nama nisu potrebni za obradu; ako ste uložili prigovor i čekate potvrdu.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo podatke koje ste nam pružili zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga tj. voditelju obrade podataka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: obrada se temelji na vašoj privoli ili na ugovoru i uz to se provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravan prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor

Ako se obrada vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na vaše podatke. Ako uložite takav prigovor, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke, osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr) vezano uz obradu i zaštitu vaših osobnih podataka.

Scroll to Top