Opći uvjeti i pravila poslovanja

I. OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA KORIŠTENJA USLUGE ONLINE PRODAJE

1. Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti i pravila poslovanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti i pravila) odnose se i uređuju način korištenja usluge online prodaje. Usluge Stridononline prodaje dostupne su na mrežnim stranicama www.shop.stridon.hr  (dalje u tekstu: Stridon online prodaja).

Mrežne stranice kao i ostale usluge internetske trgovine mogu se koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Općim uvjetima i pravilima. Korištenjem Stridonove internetske  trgovine obvezujete se poštovati niže navedene Opće uvjete i pravila. 

2. Uvjeti kupnje

Ovim Općim uvjetima i pravilima utvrđuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su ponuđeni na stranicama www.shop.stridon.hr.  Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Stridon online prodaje definirani su kroz sljedeće etape:

 • registracija
 • naručivanje
 • otprema
 • plaćanje
 • preuzimanje
 • povrat/reklamacija

Isporučitelj naručene robe je prodajno mjesto Supermarketa Stridon, Sesvetski Kraljevec, Dugoselska 102.

Stridon putem online prodaje omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u ponudi i na zalihi prodavaonice iz koje se dostavlja pojedinom kupcu, a prema adresi dostave kupca.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda tvrtke Stridon promet d. o. o., Zagrebačka 108, Dugo Selo, OIB: 50403201385 (dalje u tekstu: Stridon) posredstvom Stridon online prodaje.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatskoj kuni (kn) i uključuju PDV. Artikli se isporučuju po cijenama koje vrijede na dan naručivanja, bez obzira na odabrani datum isporuke.

Stridon zadržava pravo neisporuke narudžbe  ako postoji sumnja na zlouporabu.

Narudžbu možete predati i telefonski, na besplatan broj 0800 400 888  s mogućnošću dostave.

2.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge Stridon online prodaje, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ako dođe  bilo do kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo da bez odgode ažurirate svoj korisnički račun, odnosno obavijestite nas o nastalim promjenama putem e-adrese: webshop@stridon.hr ili putem besplatnog telefona kontaktnog centra: 0800 400888.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala. Naknadne promjene nisu moguće.

2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom ikone „Dodaj u košaricu“, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli proces narudžbe.

Nakon izrade i potvrde narudžbe, na e-adresu kojom ste se registrirali kao kupac dobit ćete  potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda se generira automatski, sa servera, te prosljeđuje kupcu u trenutku potvrde narudžbe.

Stridon promet d.o.o.  obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama prodavaonice iz koje se obavlja dostava na adresu kupca.

Ako Stridon promet d. o. o. ne može u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirat će kupca telefonski ili e-poštom u vezi sa zamjenskim proizvodima ili otkazivanjem naručenog proizvoda.

Slike proizvoda u Stridonovoj internetskoj trgovini su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na mrežnoj stranicama ne mora u posve odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Stridon promet d. o. o.  nastojat će u svojoj internetskoj trgovini objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost.

Kupnja je moguća samo u količinama primjerenim za kućanstvo.

2.3. Otprema robe

Naručena roba bit će složena tako  da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pregledati pošiljku, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.4. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Stridon prometu d. o. o. jednim od načina plaćanja navedenih na stranicama Stridonove internetske trgovine.

 Dostava je BESPLATNA za  naručene proizvode u minimalnoj vrijednosti 50 EUR ( 376,73 kn) kn za Grad Zagreb i Dugo Selo, a 100 EUR (753,45 kn) za Zagrebačku županiju.

2.5. Preuzimanje narudžbe

Sve narudžbe dostavljamo vlastitim dostavnim vozilima od ponedjeljka do subote od 8 do 20 sati.

Dostava je moguća najranije idući dan od dana narudžbe, a možete rezervirati termin dostave i do 7 dana unaprijed, ako postoje slobodni termini.

Nakon narudžbe i plaćanja vaše narudžbe, vaš će se račun  ispisati na papiru i biti dostavljen u fizičkom obliku zajedno s naručenom robom.

2.6. Reklamacije, povrati i prigovori

Nezadovoljni ste našom uslugom? Nezadovoljni ste isporučenim proizvodom?

Obratite nam se s povjerenjem i vaš ćemo prigovor/reklamaciju riješiti u najkraćem mogućem roku, a uslugu kojom ste nezadovoljni pokušat ćemo unaprijediti i poboljšati na vaše zadovoljstvo.

Kao kupac imate pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

 • ako smo vam isporučili robu koju niste naručili (npr. pogrešan proizvod)
 • ako smo vam isporučili robu kojoj je već istekao rok trajanja
 • ako smo vam isporučili robu s greškom ili oštećenjem koje nije nastalo u transportu.

U slučaju zahtjeva za povratom robe iz opravdanih razloga, dužni ste uputiti  prigovor e-poštom na e-adresu: webshop@stridon.hr, pozivom na besplatan telefon kontaktnog centra: 0800 400888 ili  poštom na adresu: Stridon promet d. o. o., Zagrebačka 108, 10370 Dugo Selo, Republika Hrvatska.

Na isti način možete nam se obratiti i ako ste nezadovoljni našom uslugom.

Kako bismo što brže mogli provjeriti narudžbu na koju imate prigovor, molimo da navedete broj narudžbe, broj računa te da opisno navedete na što se prigovor odnosi (npr. u slučaju reklamacije na hranu, molimo da opišete ili fotografirate proizvod (ako se reklamacija može vizualno predočiti) te nam pošaljete lot oznaku i datum minimalne trajnosti („Upotrijebiti do“, „Najbolje upotrijebiti do (kraja)“ ). Nakon zaprimljenog prigovora, poslat ćemo vam potvrdu da smo ga zaprimili te ćemo vam najkasnije u roku od 15 dana odgovoriti na prigovor (15 dana od dana kada smo zaprimili prigovor), u skladu člankom 10. Zakona o zaštiti potrošača.

Prihvaćamo povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ako utvrdimo da je prigovor opravdan te da niste utjecali na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora, trošak zamjene proizvoda  novim proizvodom u cijelosti snosi Stridon.

Sva roba koju prodajemo  skladišti se i dostavlja sukladno deklariranim uvjetima čuvanja, odnosno preporuci proizvođača. Rok trajanja, koji je naveden na originalnoj ambalaži, vrijedi jedino ako se proizvod ispravno skladišti sukladno navedenim uvjetima čuvanja na deklaraciji.

U kojim slučajevima nemate pravo na povrat proizvoda?

 1. Proizvodu je istekao rok trajanja, a isporučili smo vam ga s važećim rokom trajanja;
 2. Otvoren proizvod valjanog roka trajanja, koji je ispravan i zdravstveno siguran.

II ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda Stridon snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke rješavat će se u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima.

III PRAVO KUPCA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Ugovor koji sklapate sa Stridonom za prodaju proizvoda i usluga jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran Stridonovom isporukom proizvoda te vašim izvršenim plaćanjem, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između Stridon online prodaje i kupca.

U skladu s člankom 72. stavkom 1. Zakona o zaštiti potrošača, svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) možete raskinuti ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada ste primili proizvode. Ne morate navesti razlog za raskid ugovora, ali nas  unutar tog roka morate obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora (putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavate svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte) poslanoj:

 • poštom na adresu: Stridon promet d. o. o., Zagrebačka 108, Dugo Selo, Republika Hrvatska
 • elektroničkom poštom na e-adresu: webshop@stridon.hr

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku.

U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo vašu izjavu (obrazac), obavijestit ćemo vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat uplaćenog novca izvršit ćemo nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora).

Kupac je, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Stoga, proizvodi koje vraćate moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije ili ako ga  ne dostavite u naknadnom roku od osam dana, smatra se da niste ispunili svoju obavezu povrata robe te vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenog novca u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Izravne troškove povrata robe kupac je obavezan snositi sam ako se koristi svojim pravom na jednostrani raskid ugovora (u roku od 14 dana od kada je uputio izjavu o odluci za raskidom ugovora), a ako proizvod ne može biti vraćen poštom na uobičajen način kupac se može obratiti Stridonu na besplatan broj telefona 0800 400 000 ili e-adresu webshop@stridon.hr radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

Kada nemate pravo na jednostrani raskid ugovora?

Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.).

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete naći u Zakonu o zaštiti potrošača.

IV INTERNETSKO RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15. veljače 2016. sporove cijele Europske unije  vezane uz internetsku kupnju bit će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj možete pristupiti putem linka http://ec.europa.eu/odr.

V KORIŠTENJE PODATAKA O PROIZVODU

Iako smo poduzeli sve mjere kako bismo osigurali da je svaka informacija o proizvodu točna, prehrambeni proizvodi često se mijenjaju te se slijedom navedenog sastojci, količina sastojaka, nutritivna vrijednost, alergeni i ostale informacije mogu promijeniti. Fotografije proizvoda prikazane na web-stranici isključivo su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Prije konzumacije trebali biste uvijek pročitati etiketu tj. deklaraciju proizvoda, a ne se isključivo oslanjati na informacije koje su objavljene na web-stranici.

Iako se informacije o proizvodima redovito ažuriraju, Stridon promet d.o.o. nije odgovoran za netočne informacije. Ovo ne utječe na vaša zakonska prava.

Molimo vas da se za sva pitanja ili eventualne nejasnoće obratite našoj službi za korisnike.

Ove informacije objavljuju se samo za osobne potrebe, a nije ih dopušteno reproducirati bilo na koji način bez prethodne suglasnosti Stridon prometa d.o.o.

VI SIGURNOST

Prilikom registracije u Stridon  internetsku trgovinu bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna vašu lozinku, ljubazno vas molimo da nam se obratite na e-adresu: webshop@stridon.hr.

kako bismo vam dali upute za izmjenu vaše lozinke. Ako postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Stridon  ima pravo od vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati vaš korisnički račun.
Sve stranice Stridon internetske trgovine na kojima se obavlja razmjena povjerljivih podataka zaštićene su uporabom SSL sigurnosnog protokola. Zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmjenu podataka između vašeg preglednika i stranica Stridonove internetske trgovine.

VII VANJSKE USLUGE

Usluge koje pruža Stridonova internetska trgovina ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Stridon nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja mrežnih stranica.

VIII INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj Stridonovih mrežnih stranica je zaštićen i Stridon ostvaruje isključivo pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Stridonove internetske trgovine dužni ste prethodno se obratiti Stridonu putem e-pošte webshop@stridon.hr ili besplatnog broja telefona 0800 400 888 Stridonova kontaktnog centra.

IX DOSTUPNOST STRIDON ONLINE PRODAJE

Iako vam Stridon nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Stridon ne može jamčiti  da će usluge u Stridonovoj internetskoj trgovini  odgovarati vašim potrebama.

Pristup na mrežne stranice Stridonove internetske  trgovine (www.shop.stridon.hr) katkad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

X POVEZANE INTERNET STRANICE

Stranica Stridonove internetske trgovine uključuje linkove na druge internetske stranice. Materijali na tim stranicama  izvan su kontrole Stridon prometa d. o. o., Stridon nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama, stoga korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik.

Dio mrežne stranice Stridona  predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. Stridon promet d.o.o. nije odgovoran bilo za kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

XI ORIJENTACIJSKA CIJENA

Artikli se isporučuju po cijenama koje vrijede na dan naručivanja, bez obzira na odabrani datum isporuke.

Orijentacijska cijena na narudžbi naša je procjena koliko će vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja ili dostave vaše narudžbe. Može se dogoditi da će iznos vašeg računa malo odstupati od onog koji vam je prikazan s ukupnom orijentacijskom cijenom na narudžbi i potvrdi vaše narudžbe u Stridononline prodaji.

Ako je cijena obračunana za neki od artikala veća od cijene prikazane prilikom narudžbe, artikl možete vratiti i dobit ćete povrat novaca. Željene artikle vratite vozaču, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
Zašto se orijentacijska cijena razlikuje od vašeg konačnog računa?

Konačni račun može se razlikovati od orijentacijske cijene iskazane na vašoj narudžbi.

Orijentacijska cijena temelji se na današnjim cijenama u Stridonovoj  internetskoj  trgovini. Mi obavljamo kupnju za vašu narudžbu na dan kada želite da bude dostavljena, isto kao da je i sami obavljate. Konačni račun može se razlikovati od orijentacijske cijene zbog nekoliko razloga:

 • Orijentacijske cijene za vagane artikle su cijene za proizvode poput sireva, salama te voća i povrća koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Primjer: cijena prikazana za određenu salamu može biti za 250 grama, a dostavit ćemo vam odabranu salamu koja može odstupati po težini. Odstupanja težine su minimalna, što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cijena će biti obračunana po točnoj težini koja vam je dostavljena.
 • Ako moramo zamijeniti određeni artikl zamjenskim, tada će se cijena razlikovati zbog cijene tog artikla na dan dostave vaše narudžbe.

Podržavamo samo akcije objavljene na stranicama Stridonove internetske trgovine. 

XII PROMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Stridon promet d. o. o. zadržava pravo bilo u kojem trenutku, ako to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih uvjeta korištenja.  Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu trenutkom objave na internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Korisnik se obvezuje povremeno iznova pročitati Uvjete korištenja kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ako korisnik koristi internetske stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja, smatra se da je upoznat s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvaća. Isključujemo odgovornost bilo za kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama zbog takvih izmjena.

XIII PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

Ovi uvjeti korištenja primjenjuju se od 18. svibnja 2020. i vrijede do opoziva  Stridon prometa.

Scroll to Top